Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế” năm 2022

     Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức về biển, đảo Việt Nam, về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế trong tình hình mới hiện nay; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức triển khai phổ biến Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế” năm 2022.   

        1. Thời gian:

        – Tuần thi thứ nhất bắt đầu vào lúc 10h00, ngày 24/10/2022 (thứ Hai), kết thúc vào 9h00 thứ hai tuần kế tiếp.

        – Lễ tổng kết và khen thưởng Cuộc thi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2022.

        2. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi (Trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Đề thi) .

        3. Cách thức tham gia

        – Cách 1: Truy cập Cổng Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tại địa chỉ: https://tinhuytthue.vn/, vào banner của Cuộc thi để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

        – Cách 2: Truy cập vào trang website của cuộc thi trên Hue-S để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi.

        – Cách 3: Truy cập trực tiếp vào trang web của Cuộc thi, tại địa chỉ: https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn/.

        – Cách 4: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng ký/đăng nhập tham gia cuộc thi./.

     Tập tin đính kèm:

1140 tg Thi biển đảo

 Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *