Gần 770 triệu cây xanh được trồng sau 3 năm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

Theo Cục Lâm nghiệp, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã đưa ra các kế hoạch và hướng dẫn cho các địa phương rà soát và xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đất đặc dụng, đất trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, và đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai kế hoạch và đề án, cũng như các văn bản chỉ đạo, nhằm tổ chức thực hiện Đề án. Các địa phương đã rà soát đất đai và xây dựng kế hoạch để trồng gần 1,1 tỷ cây xanh. Trong đó, có hơn 470 triệu cây xanh tập trung vào việc trồng mới rừng, và gần 600 triệu cây phân tán.

Sau 3 năm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, cả nước đã đạt được 769.867.000 cây, vượt 121,4% kế hoạch, bao gồm 344.510.000 cây phân tán và 435.357.000 cây mới tập trung. Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 9,5 nghìn tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 23,8%, phần còn lại là ODA, xã hội hoá và các nguồn vốn khác.

Năm 2023, Việt Nam thành công chuyển nhượng lượng giảm phát thải (GPT) 10,3 triệu tấn CO2 thông qua Ngân hàng Thế giới với giá 5 USD/tấn, đạt tổng giá trị 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng).

Trong giai đoạn 2024 – 2025, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch trồng mới 492.278.000 cây xanh, trong đó có 275.596.000 cây và 98.210 ha rừng trồng (tương đương với 216.682.000 cây).

Tuy nhiên, Cục Lâm nghiệp nhấn mạnh rằng quỹ đất trồng rừng mới ngày càng thu hẹp, với diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp đã được trồng, và cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để phát triển kinh tế địa phương. Vốn đầu tư cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm so với yêu cầu sản xuất, và mức hỗ trợ trồng cây vẫn thấp so với thực tế.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Quốc Trị đánh giá rằng, tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam trong năm 2023 vẫn duy trì trên 42%, và diện tích rừng có chứng chỉ đạt 465.000ha/500.000ha.

Năm 2023, Việt Nam đã thành công trong việc chuyển nhượng lượng giảm phát thải (GPT) 10,3 triệu tấn carbon thông qua Ngân hàng Thế giới với giá 5 USD/tấn CO2, tức là 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng). Đây là nguồn tài chính quan trọng để đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề xuất các đơn vị và địa phương rà soát kết quả thực hiện và tiến hành trồng bổ sung tại các khu vực thiệt hại và đất trống cây xanh theo kế hoạch. Việc tuyên truyền cần được thực hiện một cách linh hoạt, chủ động, nhấn mạnh lợi ích và mời gọi sự tham gia từ cộng đồng.

Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã khen ngợi 25 đơn vị và 38 cá nhân, trong khi Cục trưởng Cục Lâm nghiệp khen ngợi 2 đơn vị và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *