Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

     Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn số 2124-CV/BTGTU ngày 07/3/2024 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam.

     Theo công văn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam trên phạm vi toàn quốc dành cho công Việt Nam ở trong nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam (trừ các cá nhân tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, các cá nhân thuộc các đơn vị thiết kế phần mềm Website hoặc trực tiếp vận hành trực tuyến phục vụ cuộc thi).

     Hình thức thi trắc nghiệm theo kỳ, bằng hình thức trực tuyến. Mỗi kỳ sẽ có 9 câu hỏi và dự đoán số lượt người trả lời. Người tham gia dự thi truy cập vào đường link trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình, Báo Hòa Bình điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình để cập nhật thông tin cá nhân, lựa chọn đáp án đúng, dự đoán số lượt người trả lời. Người tham gia dự thi không hạn chế số lần tham gia dự thi. Website: http://thitructuyen.tinhuyhoabinh.vn/

     Người dự thi trả lời câu hỏi với nội dung liên quan đến chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về biển, đảo và nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển; Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật biển Việt Nam năm 2012; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC); Vai trò, vị trí và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông; Những thành tựu xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

     Người tham gia cuộc thi sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị.

     Cuộc thi triển khai đến hết ngày 28/4/2024, chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần. Kỳ 1, bắt đầu từ 8 giờ ngày 4/3 đến 24 giờ ngày 17/3; Kỳ 2 từ lúc 0 giờ ngày 18/3 đến 24 giờ ngày 31/3; Kỳ 3 từ lúc 0 giờ ngày 1/4 đến 24 giờ ngày 14/4 và Kỳ 4 bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/4 đến 24 giờ ngày 28/4. Ban Tổ chức công bố kết quả 1 kỳ/lần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

     Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho tập thể có số lượng người tham gia cuộc thi nhiều nhất, bao gồm 1 giải Nhất và tiền thưởng 3 triệu đồng/1 giải; 2 giải Nhì và tiền thưởng 2 triệu đồng/1 giải; 3 giải Ba và tiền thưởng 1 triệu đồng/1 giải.Đối với giải cá nhân theo kỳ, cơ cấu giá trị giải thưởng dành cho người tham gia trả lời đúng đáp án của cuộc thi, dự đoán đúng hoặc gần nhất số lượt người trả lời theo kỳ. Cụ thể: 1 giải Nhất và tiền thưởng 2 triệu đồng/1 giải; 2 giải Nhì và tiền thưởng 1,5 triệu đồng/1 giải và 3 giải Ba và tiền thưởng 1 triệu đồng/1 giải. Các giải thưởng đều có giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

     Trung tâm PT&CN CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *