Hoàn thành đánh giá giám sát định kỳ ISO/IEC 17065:2012

Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã được duy trì công nhậnnăng lực chứng nhận cho các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, nông nghiệp hữu cơ, các quá trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội được thành lập năm 2014,có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phân tích, kiểm định chất lượng sản phẩm nông nghiệp (bao gồm sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản), vật tư nông nghiệp, mẫu môi trường nông nghiệp và tham gia đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn hợp quy về sản phẩm nông lâm thủy sản phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

           Ngày 15/12/2016,Văn phòng Công nhận chất lượng(BoA) của Bộ Khoa học và Công nghệban hành Quyết định số 593.2016/QĐ – VPCNCL công nhận Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đạt chuẩn mực ISO/IEC 17065:2012 cho hoạt động chứng nhận sự phù hợp, với mã số công nhận VICAS 052 – PRO, được chứng nhận các sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi,nông nghiệp hữu cơ, các quá trình thực hành sản xuất trong nuôi trồng trọt và chăn nuôi và thủy sản.

            Ngày 14/6/2017, Văn phòng Công nhận chất lượng đã thực hiện hoạt động đánh giá giám sát định kỳ đối với hoạt động chứng nhận sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 17065:2012. Đoàn chuyên gia của văn phòng BoA đã kiểm tra việc duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17065:2012, kiểm tra các hồ sơ đánh giá chứng nhận do Trung tâm Phân tích thực hiện kể từ khi được công nhận cho đến nay, đồng thời thực hiện phỏng vấn, trao đổi với đ/c Nguyễn Hồng Nhật, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và các chuyên gia, cán bộ có liên quan. Nhìn chung, đoàn đánh giá của BoA đã đánh giá viejc duy trì, vận hành hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm thực hiện tốt, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012.

          Đến ngày 13/7/2017, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã thực hiện cuộc đánh giá giám sát VietGAP chăn nuôi đối với 01 cơ sở VietGAP chăn nuôi tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì dưới sự quan sát của đoàn đánh giá BoA.Tham gia đoàn chuyên gia đánh giá giám sát có đồng chí Hà Xuân Thủy Trưởng đoàn đánh giá đồng chí Hà Thanh Sơn chuyên gia đánh giá của Trung Tâm và các chuyên gia quan sát của Văn phòng Công nhận chất lượng BoA. Cuộc đánh giá diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định về đánh giá giám sát, các chuyên gia đã thực hiện đánh giá nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, đưa ra các bằng chứng sát thực trong quá trình phát hiện đánh giá. Cuối buổi đánh giá đoàn chuyên gia tổng kết đánh giácơ sở cơ sởTrang trại Gà đẻ trứngthuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nộiđã đáp ứng các yêu cầu của VietGAP chăn nuôi, có một số điểm khuyến nghị đã yêu cầu cơ sở phải khắc phục trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày đánh giá giám sát.Qua buổi đánh giá giám sát chuyên gia quan sát của BoA đã đánh giá cao hoạt động đánh giá của Trung tâm Phân tích được thực hiện nghiêm túc, bài bản, thái độ chuyên nghiệp.​

           Ngày 01/9/2017, Văn phòng Công nhận chất lượng đã có văn bản số 1313/VPCNCL về việc thông báo kết quả đánh giá giám sát công nhận Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội mang số hiệu VICAS 052 -PRO đáp ứng được các yêu cầu về duy trì việc công nhận./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *