Khảo sát giá hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở xây dựng kế hoạch của đơn vị

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm) hoạt động trong lĩnh vực phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp và vật tư nông nghiệp. Hiện tại, Trung tâm đang xây dựng kế hoạch phát triển năng lực phân tích năm 2023, trong đó có sử dụng một số loại hàng hóa, dịch vụ phục vụ các nội dung công việc chuyên môn của Trung. Chi tiết tại văn bản:

CV 326_signed

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *