Lâm Đồng: Phát triển nông nghiệp thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, việc tích hợp Công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, là một ưu tiên quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc phát triển nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, tỉnh này đã xây dựng cơ sở hạ tầng và trình độ kỹ thuật của nông dân vượt trội so với trung bình cả nước. Doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tại Lâm Đồng luôn sẵn sàng chấp nhận và áp dụng các công nghệ thông minh trong sản xuất, chăn nuôi và quản lý trang trại.

Có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tại tỉnh tiếp cận và áp dụng các công nghệ thông minh, mở rộng thị trường.

UBND tỉnh đã phát động các Đề án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, bao gồm “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh,” “Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương thành nông thôn mới mô hình thôn minh áp dụng công nghệ cao giai đoạn 2019-2025” và “Thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.”

Hiện nay, hoạt động sáng tạo công nghệ và triển khai công nghệ mới vào sản xuất mang lại lợi ích lâu dài về hiệu suất và sản lượng. Việc giảm chi phí vận chuyển, truyền thông và cải thiện chuỗi cung ứng sẽ tăng hiệu suất, giảm chi phí thương mại. Tất cả những điều này sẽ thúc đẩy mở rộng thị trường và tạo cơ hội cho nông nghiệp phát triển, làm nổi bật ưu thế cạnh tranh của địa phương, đồng thời giúp Lâm Đồng nhanh chóng áp dụng nông nghiệp thông minh trên nền tảng công nghệ cao đã phát triển hơn 15 năm qua. Việc ứng dụng công nghệ mới cũng sẽ thúc đẩy năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời tạo điều kiện cho sự chuyển đổi của hệ thống sản xuất và quản lý doanh nghiệp theo hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 -2020 và định hướng 2025…

Với những điều kiện thuận lợi này, kỳ vọng rằng trong những năm tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển nhiều trang trại/doanh nghiệp nông nghiệp thông minh 4.0, đẩy mạnh nông nghiệp thông minh sẽ là bước tiến quan trọng tiếp theo sau thành công của chương trình nông nghiệp công nghệ cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *