Nuôi cá tầm thương phẩm trong bể đạt chứng nhận VietGAP

Việc nuôi cá tầm thương phẩm trong bể, đạt chứng nhận VietGAP, không chỉ là một động thái tiên tiến mà còn là mô hình mang lại sản phẩm chất lượng, an toàn, hiệu quả và bền vững, phản ánh đúng xu thế phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản trong điều kiện mới.

Năm 2023, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã thực hiện một bước đột phá bằng việc xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm trong bể, hoàn toàn đạt chứng nhận VietGAP. Đây không chỉ là một nỗ lực nghiên cứu mà còn là một phần của Dự án khuyến nông Trung ương mang tên “Xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm đạt chứng nhận VietGAP”. Mô hình này được triển khai tại Công ty TNHH Đà Lạt Caviar, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, với quy mô 450 m2 bể nuôi.

Ngày tháng 5/2023, mô hình đã thả 7.200 con giống cá tầm với kích cỡ trung bình là 50 g/con. Trong số đó, dự án cung cấp 5.040 con, và Công ty TNHH Đà Lạt Caviar thả 2.160 con. Đặc biệt, dự án đã hỗ trợ 70% tổng chi phí thức ăn và thuốc phòng trị bệnh cho cá nuôi theo quy mô mô hình, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và bền vững của quá trình nuôi.

Mô hình áp dụng quy trình VietGAP từng bước, từ quản lý dòng nước, thức ăn, đến quy trình chăm sóc cá và phòng trị bệnh. Điều này nhằm mục đích sản xuất cá tầm thương phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời giữ vững nguyên tắc của quy chuẩn.

Sau 7 tháng nuôi (tháng 12/2023), cá đã phát triển mạnh mẽ, với kích cỡ trung bình đạt 1 kg/con. Dự án đang tiếp tục chăm sóc đến đủ 12 tháng, đúng theo quy định của dự án, để đánh giá và đạt chứng nhận VietGAP. Sự thành công này không chỉ là một ấn bản cho việc nuôi cá thương phẩm mà còn là bước tiến lớn trong hướng phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thuỷ sản.

Trong quá trình triển khai mô hình, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ thuật cho 20 hộ dân tham gia mô hình tại Công ty TNHH Đà Lạt Caviar, cũng như 1 lớp tập huấn cho 30 hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Điều này không chỉ giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của người tham gia mô hình mà còn tạo ra sự lan truyền tri thức trong cộng đồng.

Những kết quả tích cực từ mô hình đã được chia sẻ và đánh giá cao, mở ra triển vọng nhân rộng lớn hơn tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian sớm nhất. Mô hình nuôi cá tầm thương phẩm đạt chứng nhận VietGAP không chỉ là một thành công của ngành thuỷ sản mà còn là một minh chứng cho sự đổi mới và phát triển bền vững trong nghệ thuật nuôi trồng cá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *