Thông tin quản lý mã số vùng trồng và đóng gói cho xuất khẩu được Cục Bảo vệ Thực vật cung cấp.

     Ngày 20/4/2023, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức hội nghị phổ biến quy định về cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, đồng thời giúp đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông sản.

     Trong quy định mới này, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quy định rõ trách nhiệm cụ thể cho các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố và Cục Bảo vệ Thực vật là các đơn vị liên quan đến quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, hội nghị cũng tập trung vào những điểm mới trong quy định về cấp và quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Hơn 300 đại biểu hội thảo về quy định mã số vùng và đóng gói xuất khẩu.

     Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu đang là yêu cầu bắt buộc của nhiều thị trường nhập khẩu và thông lệ quốc tế. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Trong những năm qua, việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và tăng kim ngạch xuất khẩu.

     Hiện nay, Việt Nam có 6.439 vùng trồng tại 53/63 tỉnh, thành phố và 1.618 cơ sở đóng gói tại 33 tỉnh, thành phố được cấp mã số xuất khẩu, bao gồm 25 sản phẩm, như thanh long, nhãn, vải, xoài, chôm chôm, vú sữa, chanh, bưởi, măng cụt, dưa hấu… Tuy nhiên, việc đưa các sản phẩm nông sản của Việt Nam ra thị trường quốc tế vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, một trong những vấn đề chính là về chất lượng và an toàn thực phẩm.

     Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt gần 41 tỷ USD trong năm 2020, tăng trưởng hơn 4% so với năm trước đó. Tuy nhiên, các sản phẩm nông sản của Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm được quy định bởi các nước nhập khẩu.

     Để giải quyết vấn đề này, nhiều nỗ lực đã được thực hiện. Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành nông nghiệp nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chất lượng, đồng thời đẩy mạnh việc chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo chuẩn hướng tới xuất khẩu.

     Cùng với đó, các tổ chức quốc tế như WTO, FAO, và các nước có quyền thẩm định sản phẩm cũng đang có nhiều chương trình hỗ trợ, giúp nâng cao khả năng sản xuất và chất lượng sản phẩm của các nước đang phát triển.

     Tuy nhiên, vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm vẫn là thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường quốc tế. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự đồng thuận và phối hợp giữa các bên liên quan, từ sản xuất đến đóng gói và vận chuyển sản phẩm, đồng thời tăng cường công tác giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng cũng như giúp các sản phẩm nông sản Việt Nam có thể tiếp cận được với nhiều thị trường tiêu thụ trên toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *