TP.HCM đặt mục tiêu phát triển mới 30 hợp tác xã năm 2023: Tăng hỗ trợ nguồn nhân lực, vốn…

     Hiện nay, tại TP.HCM, có tổng cộng 617 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động. Trong năm nay, mục tiêu của thành phố là phát triển thêm 30 HTX, nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh và thu hút thêm lao động tham gia. Đồng thời, thành phố cũng đặt ra mục tiêu nâng tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể lên mức 24.000 người, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố.

Ưu tiên hỗ trợ HTX nông nghiệp công nghệ cao

     Để đạt được mục tiêu nêu trên, TP.HCM đã đưa ra một số giải pháp cụ thể. Trước hết, thành phố sẽ tiếp tục đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong việc áp dụng đối với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan theo lĩnh vực, ngành. Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, với mục tiêu ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hợp tác xã phát triển và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố.

     Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng chương trình xúc tiến thương mại năm 2023, trong đó hỗ trợ các HTX tham gia chương trình; xây dựng chương trình quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của các HTX trên trang thông tin điện tử của Liên minh HTX thành phố và các sở, ngành; hỗ trợ các HTX có sản phẩm xuất khẩu tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. 

     Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn về nhãn hiệu cho các HTX, tổ hợp tác tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm; hỗ trợ đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm. Ngoài ra, quỹ trợ vốn xã viên HTX thuộc Liên minh HTX thành phố phấn đấu trợ vốn cho 58.562 lượt thành viên HTX, tổ hợp tác với tổng doanh số trợ vốn khoảng 2.161,2 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 1.248,4 tỷ đồng.

Tăng cường hỗ trợ vốn vay

     Trước đó, TP.HCM đã ban hành đề án phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025, nhằm phát triển kinh tế tập thể cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên trong việc nâng cao nhận thức của đông đảo người dân về kinh tế tập thể, HTX.

     Để thực hiện đề án, TP.HCM quyết định sẽ tăng cường hỗ trợ vốn, tín dụng cho các HTX nông nghiệp. Thành phố sẽ khuyến khích các ngân hàng thương mại ưu tiên hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn vay nhanh chóng, thuận lợi khi HTX có nhu cầu vay vốn. Nghiên cứu xác định giá trị đất và tài sản gắn liền trên đất của HTX, thành viên HTX sát với giá trị đất của thị trường cùng thời điểm, làm cơ sở để nâng cao giá trị thế chấp vay vốn phát triển sản xuất.

     Đồng thời, TP.HCM cũng ưu tiên hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, cũng như thành viên của hợp tác xã nông nghiệp. Để tối đa hóa hỗ trợ cho các hợp tác xã vay vốn, thành phố sẽ trợ vốn từ Quỹ trợ vốn xã viên HTX TP.HCM. Ngoài ra, TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ lãi vay theo quy định chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, nhằm hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp và thành viên hợp tác xã được tiếp cận và vay vốn có hỗ trợ lãi suất.

     Hiện nay, TP.HCM có tổng cộng 96 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với khoảng gần 2.100 thành viên. Việc hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp và thành viên hợp tác xã sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ, đồng thời góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp tại thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *