Trồng lúa thông minh là trồng như thế nào, có lợi ích gì mà nên khuyến khích mở rộng ở ĐBSCL?

Trong quá trình triển khai Chương trình canh lúa thông minh tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), sự hợp tác mạnh mẽ giữa các đơn vị và doanh nghiệp đã tạo ra những “siêu mô hình” vô cùng hiệu quả. Điều này đã mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể cho cộng đồng nông dân.

Hiệu quả lớn từ chương trình hợp tác công tư (PPP)

Trong quá trình triển khai Chương trình trồng lúa thông minh tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), sự liên kết và cộng tác chặt chẽ giữa các đơn vị và doanh nghiệp đã tạo ra những “siêu mô hình” mang lại lợi nhuận đáng kể cho nông dân. Đây có thể coi là một mô hình tiêu biểu trong việc thúc đẩy liên kết, cần được nhân rộng trong thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp và gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.

Công ty CP Phân bón Bình Điền đã khởi xướng và nhận được sự hỗ trợ đồng lòng từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Trồng trọt, và Trung tâm Khuyến nông của 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL để triển khai chương trình trồng lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua 7 năm thực hiện, gần 500 mô hình trình diễn đã được áp dụng, cùng với hàng ngàn hecta diện tích canh tác lúa khác đã sử dụng chương trình này. Kết quả thu được là sự giảm chi phí, tăng năng suất và tăng lợi nhuận.

Theo số liệu từ Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp của 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL, năng suất bình quân tăng từ 400-600kg/ha, chi phí bình quân tiết kiệm trên 1 triệu đồng/ha, và lợi nhuận bình quân tăng khoảng 5 triệu đồng/ha so với nhóm đối chứng.

Ngoài hiệu quả kinh tế, chương trình cũng đạt được nhiều kết quả khác như nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác cho hàng chục ngàn nông dân và cán bộ kỹ thuật tại các địa phương trong vùng thông qua công tác đào tạo và tập huấn. Cũng từ chương trình này, nhiều giải pháp canh tác lúa hiệu quả như ứng dụng cơ giới hoá, quản lý dịch hại tổng hợp, và quản lý nước đã được nông dân áp dụng rộng rãi.

Từ những thành tựu này, quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Nhiều giải pháp mới như ứng dụng phân bón mới, sử dụng máy sạ cụm kết hợp vùi phân, và quản lý dịch hại tổng hợp đã đóng góp vào thành công của chương trình.

Vai trò lan tỏa mô hình của đội ngũ khuyến nông

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sản xuất lúa tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây, đồng thời vượt qua những thách thức từ thời tiết cực đoan như bão lũ, hạn mặn… Sự thành công này được đánh giá là nhờ vào sự vào cuộc mạnh mẽ và bám sát thực tế sản xuất của các đơn vị dự tính và dự báo về nguồn nước cũng như khí hậu thời tiết, đặc biệt là công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu từ ngành nông nghiệp và các địa phương trong vùng.

Các đội ngũ cán bộ khuyến nông đã có vai trò then chốt trong việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong chương trình canh tác lúa thông minh tới người nông dân thông qua các hoạt động như hội thi, hội chợ, diễn đàn và mô hình. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ các dự án khuyến nông cấp Trung ương và địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc trợ giúp người sản xuất tiếp nhận và áp dụng quy trình mới.

Gần đây, sự ra đời của lực lượng khuyến nông cộng đồng đã tạo ra một động lực mới trong việc tiếp nhận và tư vấn sản xuất tại cơ sở. Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã nhận được sự hỗ trợ không nhỏ từ lực lượng này, và tính năng nổ, sâu sắc và thiện chí của họ đang được nhận thấy.

Từ những thành công và tiến bộ của Chương trình trồng lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL, chúng ta thấy rõ sức mạnh của sự hợp tác và liên kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp, và cộng đồng nông dân. Qua việc chuyển giao kỹ thuật, tư vấn sản xuất, và sự hỗ trợ kinh phí, chương trình đã đạt được những kết quả đáng kể trong cải thiện năng suất, giảm chi phí, và tăng lợi nhuận cho người nông dân. Điều này làm tăng hy vọng và khích lệ cho việc thúc đẩy phát triển bền vững của nông nghiệp vùng ĐBSCL trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *