Trung tâm Phân tích được chỉ định là đơn vị chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi, trồng trọt

*Tháng 5 năm 2015, Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức ra quyết định số 205/QĐ-CN-TTPC chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi.

Theo đó, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội (AgriCert) được chỉ định là tổ chức Chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi theoThông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Trung tâm có trách nhiệm thực hiện đúng quy định đánh giá, chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định 205/QĐ-CN-TTPC có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

*Tháng 6 năm 2015 Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức ra quyết định số 187/QĐ-TT-TTPC chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP trong trồng trọt.

Theo đó, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội (AgriCert) được chỉ định là tổ chức Chứng nhận VietGAP trong trồng trọt theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Trung tâm có trách nhiệm thực hiện đúng quy định đánh giá, chứng nhận VietGAP trong trồng trọt và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định 187/QĐ-TT-TTPC có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *