Chi bộ Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội: Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Triển khai Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 20/02/2023 của Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và Kế hoạch số 05-KH/CBPTTPT ngày 04/4/2023 của Chi bộ Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu,kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”, ngày 09/5/2023, Chi bộ Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội – trực thuộc Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã triển khai sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu,kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ Trung tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023

     Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, có sự tham dự của đ/c Phạm Khắc Diến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy CQ Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, đ/c  Nguyễn Thị Huyền – chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, cùng với sự tham dự của toàn thể các đồng chí trong cấp ủy và các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm. Thay mặt Chi bộ, đ/c Bùi Thanh Hương, bí thư Chi bộ, đã phổ biến và quán triệt về buổi sinh hoạt chuyên đề; đ/c Nguyễn Hồng Nhật – phó bí thư Chi bộ đã báo cáo trước toàn thể Chi bộ về quá trình chuẩn bị, phân công các bộ phận có liên quan, thông qua tập thể Chi bộ về báo cáo đề dẫn và điều hành phần thảo luận. Các đ/c đảng viên trong Chi bộ đã sôi nổi thảo luận theo các câu hỏi, vấn đề được gợi ý trước, có mở rộng thêm một số vấn đề khác và đặc biệt tập trung vào việc thảo luận học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Từng vấn đề được nêu ra đều được bàn bạc, thảo luận kỹ và thống nhất cao trong tập thể Chi bộ.

     Qua buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ, các Đảng viên đều nhận thức rõ và nắm bắt, vận dụng một số nội dung chủ yếu như sau:

     – Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức.

     – Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, là công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị, đặc biệt việc học tập phải gắn với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, gắn với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, khó khăn của đơn vị.

     – Triển khai hiệu quả việc học tập chuyên đề gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

     – Tổ chức thảo luận với 04 vấn đề gợi ý đối với 04 phòng chuyên môn tại Chi bộ. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của các Đảng viên trong Chi bộ. Có cái nhìn thực tế, chính xác, thẳng thắn đưa ra các quan điểm, góp phần không nhỏ vào sự thành công của buổi sinh hoạt chuyên đề.

     Đánh giá kết quả sinh hoạt chuyên đề, đ/c Phạm Khắc Diến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CQ Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị cũng như kết quả sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, đặc biệt là Chi bộ đã tập trung vào thảo luận việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc giải quyết nhiệm vụ chuyên môn tại từng bộ phận cụ thể, từ đó dẫn đến nâng cao hiệu quả, chất lượng và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đi vào thực chất. Thay mặt Chi bộ, đ/c Bùi Thanh Hương, bí thư, đã xác định cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

     Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc để Chi bộ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của Cấp ủy, của cán bộ, đảng viên, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh./.

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *