Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 hoặc ISI 22.000 cho sản xuất vật tư nông nghiệp

Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội triển khai chương trình hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất vật tư nông nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi, …) tiếp cận và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 hoặc ISO 22000 vào hoạt động sản xuất.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018

Số lượng cơ sở dự kiến: 05 cơ sở

Địa điểm triển khai: Trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đơn vị có nhu cầu đề nghị liên hệ:

+ Ông Nguyễn Hồng Nhật, ĐT: 0912378865;

+ Ông Đỗ Đức Nam, ĐT: 0989723787.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *