Đảm bảo đủ nước cho hạ du trong mùa cạn năm 2024

Theo thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến trong thời gian tới, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục diễn ra. Dự báo từ nay đến tháng 6/2024, dòng chảy trên các sông, suối, và hồ chứa trong các lưu vực sông (bao gồm lưu vực sông Đồng Nai) sẽ duy trì ở mức thấp và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Với mục tiêu hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước, đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2024, các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng đã lên kế hoạch và phương án vận hành linh hoạt các hồ, đảm bảo cung cấp nước cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt trong các lưu vực sông, đã chỉ đạo các tổ chức và cơ quan thuộc thẩm quyền lập kế hoạch sử dụng nước linh hoạt để đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn nước.

Họ cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, và đơn vị quản lý và vận hành các công trình khai thác, sử dụng nước ở phía hạ du đều thường xuyên theo dõi thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, và tình hình nguồn nước. Mục tiêu là vận hành các công trình một cách linh hoạt và tiết kiệm nước, đồng thời thực hiện các biện pháp để đảm bảo ổn định cung cấp nước cho cả sinh hoạt và sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *