Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm Quýt Mường Khương

     Ngày 25/11/2021, Sở NN & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 3870/SNN-QLCL về việc phối hợp tuyên truyền, kết nối tiêu thụ các sản phẩm Quýt Mường Khương. Hiện nay, sản phẩm Quýt Mường Khương của Lào Cai đang gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sản phẩm có khoảng 3.000 tấn và đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP, OCOP 3 sao và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể Quýt Mường Khương.

     Thời gian thu hoạch Quýt Mường Khương từ tháng 8 đến tháng 2 năm sau, chia làm 3 đợt:

  • Đợt 1: thu hoạch trong tháng 8,9; sản lượng khoảng 500 tấn (đã tiêu thụ xong) với giá từ 8.000 – 10.000 đồng/kg.
  • Đợt 2 (chính vụ): là giống Quýt sen thu hoạch từ giữa tháng 10 đến hết tháng 12, sản lượng khoảng 2.900 tấn.
  • Đợt 3 là giống Quýt chín muộn thu hoạch vào tháng 1 và tháng 2 năm sau, sản lượng đạt khoảng 300 tấn.

     Các cá nhân, tổ chức muốn tìm hiểu về sản phẩm Quýt Mường Khương, vui lòng liên dệ: Phòng Nông nghiệp huyện Mường Khương (đ/c Trần Thị Thoa – SĐT: 0965.508.058).

     Chi tiết văn bản tại:

3870CV_1_Tuyên truyền SP Quýt Mường Khương, Lào Cai

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *