Hoàn thành kiểm tra, đánh giá giám sát định kỳ duy trì chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (mã số 028/2019/BNN-KNTP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đánh giá giám sát định kỳ công nhận phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025:2017 (VILAS 642) của Bộ Khoa Học và Công nghệ

     Trong hai ngày 24 – 25/8/2023, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội – Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã chấp hành hoạt động kiểm tra, đánh giá giám sát định kỳ đối với hoạt động duy trì chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Mã số 028/2019/BNN-KNTP) và duy trì công nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017 (số hiệu: VILAS 642).

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, có chức năng tổ chức các hoạt động phân tích, kiểm nghiệm và đánh giá, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp và vật tư nông nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     Trong hoạt động phân tích và kiểm nghiệm, Trung tâm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (mã số chỉ định:028/2019/BNN-KNTP); được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá và công nhận có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng và phù hợp với ISO/IEC 17025:2017 (số hiệu công nhận: VILAS 642), lĩnh vực công nhận: Hóa học, Sinh học; được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học (số đăng ký: 420/TN-TĐC).

     Năm 2023 là năm Trung tâm phải chấp hành hoạt động kiểm tra, đánh giá giám sát định kỳ đối với 2 hoạt động nêu trên. Theo chương trình đánh giá giám sát, hoạt động kiểm tra, đánh giá đã diễn ra trong 02 ngày từ ngày 24-25/8/2023. Trong đó, đoàn kiểm tra, đánh giá giám sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trong 01 ngày 24/8/2023 và đoàn kiểm tra, đánh giá giám sát của Văn phòng BoA thực hiện trong 02 ngày 24-25/8/2023. Trung tâm đã mời đại diện các phòng chức năng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuống tham dự cùng hoạt động đánh giá, giám sát, với sự có mặt của Phòng Kỹ thuật và Chính sách nông nghiệp, Phòng Kế hoạch Tài chính và Văn phòng Sở.

Đoàn đánh giá kiểm tra, giám sát của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với Trung tâm và có chứng kiến của phía Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ngày 24/8/2023

Đoàn đánh giá, kiểm tra giám sát của Văn phòng Boa (Bộ Khoa học và Công nghệ) làm việc với Trung tâm ngày 24-25/8/2023

     Hai đoàn đánh giá đã thực hiện xem xét, đánh giá lại toàn bộ các quy định của Trung tâm theo chuẩn mực, bao gồm hệ thống quản lý chất lượng và các hướng dẫn phương pháp thử, trực tiếp quan sát việc thực hiện hoạt động thử nghiệm hóa học, sinh học tại phòng kiểm nghiệm, phỏng vấn đối với lãnh đạo đơn vị và các kiểm nghiệm viên, kiểm tra các điều kiện phòng thí nghiệm, trang thiết bị kiểm nghiệm, thiết bị phụ trợ, dụng cụ, … của Trung tâm trong việc đảm bảo duy trì điều kiện thực hiện hoạt động thử nghiệm, đồng thời thực hiện phỏng vấn, trao đổi với ông Nguyễn Hồng Nhật – PGĐ Trung tâm, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) và các trưởng phòng, kiểm nghiệm viên có liên quan.

Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tham quan, kiểm tra hoạt động
phòng thí nghiệm tại Trung tâm

Chuyên gia đánh giá của Văn phòng BoA (Bộ Khoa học và Công nghệ) kiểm tra, đánh giá tại Phòng kiểm nghiệm Hóa học và Sinh học tại Trung tâm

     Kết thúc quá trình đánh giá, đoàn đánh giá đã ghi nhận các kết quả đạt được của Trung tâm trong việc áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Điều 15 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT. Tuy nhiên, đoàn đánh giá cũng đã chỉ ra một số điểm không phù hợp mức độ nhẹ, Trung tâm có thời gian 60 ngày để khắc phục các điểm không phù hợp tại đơn vị

     Thay mặt Trung tâm Phân tích, đồng chí Bùi Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm xin tiếp thu toàn bộ các điểm không phù hợp từ đoàn đánh giá, cam kết hoàn thành hành động khắc phục đúng thời hạn quy định, cảm ơn đoàn đánh giá đã giúp cho Trung tâm có thể nhìn nhận toàn bộ hệ thống và có cơ hội cải tiến trong tương lai..

     Với thành công trong việc đạt được chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (028/2019/BNN-KNTP) và công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm về lĩnh vực kiểm nghiệm (VILAS 642), đây là sự cố gắng của tập thể lãnh đạo Trung tâm trong việc đảm bảo các nguồn lực đối với hệ thống quản lý chất lượng, trong việc hoạch định, chỉ đạo việc duy trì và mở rộng năng lực kiểm nghiệm hóa học, sinh học, cũng như quá trình chấp hành đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và các quy định khác của pháp luật. Cùng với đó là quá trình liên tục nghiên cứu, áp dụng, cải tiến của các kiểm nghiệm viên trong quá trình thực hành cũng như phát triển năng lực của đơn vị. Nhờ đó, hàng năm, Trung tâm đã thực hiện xuất sắc việc kiểm nghiệm từ 2.000 đến 3.000 mẫu nông, lâm, thủy sản, môi trường nông nghiệp và vật tư nông nghiệp, đã phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn thành phố, của chính quyền địa phương cũng như yêu cầu của các tổ chức, cá nhân./.

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *