Họp chuyên môn trực tuyến: Quy trình kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của thành phố Hà Nội

     Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm – một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước nhận định là lĩnh vực hết sức quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là trong thời gian diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc đảm bảo quy trình kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội cần được nâng cao hơn bao giờ hết. Nhằm giảm tải áp lực vấn đề an toàn thực phẩm cho ngành y tế, yên tâm là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

     Tuân thủ theo chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7 của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Thủ đô và các địa phương trên cả nước. Sáng ngày 16/8/2021, tại Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa Ban lãnh đạo Trung tâm và hai phòng chuyên môn Hóa – Sinh về nội dung: Quy trình kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của thành phố Hà Nội.

Phòng họp trực tuyến Zoom của Trung tâm ngày 16/8/2021

     Trong cuộc họp, hai phòng chuyên môn Hóa – Sinh đã báo cáo các nội dung, yêu cầu và nêu rõ những vấn đề phát sinh còn tồn đọng, gặp khó khăn trong trong quá trình kiểm nghiệm ATTP kể từ khi có chỉ thị giãn cách đến nay. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Trung Tâm cùng các thành viên tham gia cuộc họp cũng đã cùng thống nhất đưa ra được các định hướng rõ ràng, quan điểm xuyên suốt cho toàn bộ quy trình nhằm:

  • Nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, thống nhất quy trình kiểm nghiệm ATTP.
  • Hoàn thiện và vận hành đầy đủ hệ thống ISO trong phòng thí nghiệm , trong điều kiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của thành phố Hà Nội.
  • Đưa ra những giải pháp cho hoạt động kiểm nghiệm, để hoàn thành công tác chứng nhận của Trung tâm nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện việc không bị đứt gẫy trong chuỗi cung ứng thực phẩm cho Thủ đô.
  • Thực hiện tốt 5K, giữ khoảng cách và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.

Phòng Kiểm nghiệm Hóa học

Phòng Kiểm nghiệm Sinh học

     Cuộc họp chuyên môn về Quy trình kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong điều kiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của thành phố Hà Nội của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã nêu bật được tinh thần vượt khó khăn, thách thức,  thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân tại các phòng ban trong Trung tâm đảm bảo chuyên môn, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của xã hội, đồng thời bảo đảm việc tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh .

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *