Khai thác lợi thế rừng, khí hậu để phát triển cây sâm Lai Châu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Lê Văn Lương, huyện Mường Tè cần tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của địa phương, như rừng, khí hậu, đất đai và cây dược liệu, nhằm phát triển các nguồn thu nhập như sâm, thảo quả, sa nhân. Đồng thời, cần tận dụng khai thác và phát triển chăn nuôi ở những vùng có điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, cá lồng, và phát triển du lịch mạo hiểm cộng với du lịch cộng đồng, nhằm kích thích phát triển bền vững và gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.

Huyện Mường Tè, địa bàn có vị trí quan trọng với hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, được Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư mạnh mẽ. Người lãnh đạo tỉnh mong muốn huyện này chủ động kết hợp với cộng đồng doanh nghiệp và người dân để phát triển, đồng thời mở rộng diện tích rừng bảo vệ, tạo nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề xuất huyện Mường Tè tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, yêu cầu rà soát và tính toán cẩn thận từng dự án để đưa ra giải pháp chỉ đạo thực hiện. Quan trọng là tháo gỡ khó khăn trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, có kế hoạch thực hiện một cách hợp lý và ưu tiên những dự án cần tiến hành trước. Rà soát báo cáo cẩn thận, đồng bộ với tỉnh, và đề xuất cụ thể với từng nội dung, chương trình, tiểu dự án. Bên cạnh đó, cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời với các sở, ngành chuyên môn liên quan đến các nội dung và dự án đang triển khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *