Một số văn bản cần biết đối với các Doanh nghiệp trước Chỉ thị số 17 của UBND thành phố Hà Nội

     Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3461/SGTVT-QLVT quyết định dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe môtô bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và “xe ôm”, kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper). 

Sở GTVT

     Ngày 24/7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo số 1164/TB – SGTVT công bố luồng xanh của thành phố Hà Nội kết nối với luồng xanh quốc gia qua địa bàn thành phố Hà Nội trong phòng chống dịch COVID- 19.  Luồng xanh quốc gia kết nối với luồng xanh của thành phố Hà Nội thông qua 22 chốt kiểm dịch, hiện tại đã có biển chỉ dẫn.

1-đã chuyển đổi

     Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bản số 3148/SCT-QLTM ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc rà soát điểm bán và kho hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đảm bảo quyền lợi cho Doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội

2021.07.14. CV3148

     Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *