Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm tại thành phố Lạng Sơn

Ở Lạng Sơn, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Với sự quan tâm và chỉ đạo của UBND thành phố, năm nay sẽ được triển khai kế hoạch về tăng cường năng lực quản lý và nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm được tổ chức vào ngày 30/3/2023 sẽ là một bước quan trọng, giúp nâng cao nhận thức của các đối tượng liên quan về tầm quan trọng của an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó đảm bảo chất lượng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ tại địa phương. Chúng ta hy vọng rằng sự chú ý và nỗ lực của các cơ quan chức năng và nhân dân trong việc tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ đem lại sự phát triển bền vững và hạnh phúc cho cộng đồng.

Thành phần tham dự tập huấn gồm công chức phụ trách công tác an toàn thực phẩm tại UBND các xã, phường; viên chức phụ trách ATTP tại Trạm Y tế các xã, phường và 229 người là chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc quản lý của Ngành Y tế trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn.

Tại Hội nghị tập huấn, báo cáo viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã truyền đạt những nội dung trọng tâm, cơ bản về Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; Nghị định 155/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, Hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế, báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra của BCĐ Liên ngành về VSTATP tỉnh năm 2022…

Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được cung cấp kiến thức mới và hiểu rõ hơn các quy định của nhà nước trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là những hành vi bị cấm theo Điều 5 Luật ATTP cùng với việc áp dụng mười nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm. Những kiến thức này sẽ giúp họ thay đổi thái độ, hành vi và thực hành, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *