Đề nghị thẩm định giá tại Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSPNN Hà Nội năm 2024

Ngày 15/2/2024, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận CLSP NN Hà Nội ban hành văn bản số 17/TTPT-TTHT về việc đề nghị thẩm định giá.

Tại văn bản, Trung tâm đề nghị Quý đơn vị thẩm định giá của tài sản theo danh mục sau:

  1. Tên dịch vụ cần thẩm định giá: Chi tiết tại các phụ lục kèm theo
  2. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật, số lượng: Chi tiết tại các phụ lục kèm theo
  3. Chất lượng: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
  4. Mục đích thẩm định giá: Làm căn cứ để triển khai thực hiện công việc
  5. Địa điểm thẩm định giá: Thành phố Hà Nội
  6. Thời gian thẩm định giá: Tháng  2-3 năm 2024
  7. Tên người liên hệ: Trần Thị Thanh Ngân (email: thanhngan2305@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn!

Chi tiết tại file đính kèm:

CV17. Đề nghị TĐG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *